Την ώρα που κοιτάμε αφ’ υψηλού τη Βάρνα, οι Βούλγαροι έφθασαν σε επίπεδο ο τεχνολογικός τους εξοπλισμός να είναι ανώτερος από τις ελληνικές ΑΕΝ Κατά καιρούς σε ρεπορτάζ για τις επιλογές που κάνουν οι νέοι και οι νέες που δεν καταφέρνουν να εισαχθούν στις Ακαδημίες…