Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος που ξεκινάμε τη μέρα μας, διότι αυτό μας επηρεάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για να μπορέσετε να επιτύχετε να ξεκινήσετε τη μέρα σας θετικά ώστε και η ροή της να συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο, ιδού τι…