Πρόκειται για μια νέα δομή επιστημονικής έρευνας για την Ακαδημία. Το Ναυτικό Αστρονομικό Παρατηρητήριο θα διεξάγει έρευνα για αστρονομικά σώματα (τον ήλιο, τους πλανήτες, τους κομήτες, τους αστεροειδείς), μεταβλητά αστέρια, υπερκαινοφανείς γαλαξίες και τεχνητούς δορυφόρους. Οι κύριες λειτουργίες του Ναυτικού Αστρονομικού Παρατηρητηρίου αποτελούν επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση.