Η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας είναι ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και Διεθνώς. Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας “Nikola Vaptsarov” είναι η παλαιότερη τεχνική σχολή της Βουλγαρίας. Το ένδοξο παρελθόν της και η μακρόχρονη παράδοσή της στην εκπαίδευση ναυτικών, συντέλεσαν στο να εδραιωθεί ως η διασημότερη Ναυτική Σχολή στη χώρα.

Τα πρώτα της θεμέλια ξεκίνησαν στις 9 Ιανουαρίου 1881 στην πόλη Ρούσε, το σημαντικότερο ποτάμιο λιμάνι της Βουλγαρίας, λειτουργώντας ως σημαντικός παράγων του διεθνούς εμπορίου της χώρας.

Σήμερα προσφέρει πτυχία τετραετούς φοίτησης στις ειδικότητες του Εμπορικού Πλοιάρχου, του Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού και του Ναυπηγού Εμπορικού Ναυτικού. Η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και σύγχρονα πλοία και σκάφη για την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών της. Το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλίας και επικεντρώνεται στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επιπλέον η Ακαδημία παρέχει τη δυνατότητα διαμονής των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου, με πλήρως ανακαινισμένα και επιπλωμένα δωμάτια που μπορούν να φιλοξενήσουν 2 έως 3 φοιτητές.

Οι απόφοιτοι έχουν υψηλές επαγγελματικές προοπτικές και μπορούν να εργαστούν σε όλους τους διεθνείς στόλους. Η ανεργία μεταξύ των αποφοίτων είναι εξαιρετικά χαμηλή, καθώς οι ναυτιλιακοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται από το ίδρυμα.

Η Σχολή είναι διεθνώς αναγνωρισμένη από το I.M.O. (International Maritime Organization) ο οποίος ελέγχει την ναυτιλιακή εκπαίδευση παγκοσμίως και πληροί τις προϋποθέσεις του STCW Convention International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping. Επιπλέον οι Σχολές της είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, σύμφωνα με το Νόμο 3328/2005 – ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005.

Συνολικά η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας (www.emporikonautiko.com) είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να ακολουθήσουν μια καριέρα στη ναυτιλία. Το ίδρυμα προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση.