Πρόκειται για μια δομή επιστημονικής έρευνας που υπάρχει στην Ακαδημία. Το Ναυτικό Αστρονομικό Παρατηρητήριο θα διεξάγει έρευνα για αστρονομικά σώματα (τον ήλιο, τους πλανήτες, τους κομήτες, τους αστεροειδείς), μεταβλητά αστέρια, υπερκαινοφανείς γαλαξίες και τεχνητούς δορυφόρους. Οι κύριες λειτουργίες του Ναυτικού Αστρονομικού Παρατηρητηρίου αποτελούν επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση.