Οι φάροι με κόκκινες ρίγες (ή και άλλων χρωμάτων) είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να είναι ορατοί από μακριά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι χρωματιστές ρίγες εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς:

Ορατότητα: Οι κόκκινες και λευκές ρίγες δημιουργούν ένα έντονο κοντράστ, κάνοντας τον φάρο εύκολα αναγνωρίσιμο από τους ναυτικούς ακόμη και από μεγάλη απόσταση ή σε κακές καιρικές συνθήκες κατά τη δίαρκεια της ημέρας.

Διαφοροποίηση: Υπάρχουν πολλά φάροι σε διάφορες ακτές και είναι σημαντικό να μπορεί κάθε φάρος να αναγνωριστεί εύκολα και να ξεχωρίζει από τους άλλους. Οι διαφορετικοί χρωματικοί συνδυασμοί και τα μοτίβα βοηθούν σε αυτόν τον διαχωρισμό.

Σηματοδότηση: Οι ρίγες και τα χρώματα μπορεί να παρέχουν επιπλέον πληροφορίες στους ναυτικούς, όπως η περιοχή ή η συγκεκριμένη τοποθεσία του φάρου, βοηθώντας έτσι στον προσανατολισμό και στην ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Συνοπτικά, οι κόκκινες ρίγες στους φάρους συμβάλλουν στην αύξηση της ορατότητας και στη διαφοροποίηση των φάρων, καθιστώντας τους πιο αποτελεσματικούς ως σημεία αναφοράς για τους ναυτικούς.